Katalog frekvenčních měničů

Úvod k frekvenčním měničům

 • Základní představení produktových řad
 • Základy práce s frekvenčním měničem
 • Práce s manuály a vyhledávání jednotlivých parametrů

Software

 • Seznámení s FR Configurator2

 • Stažení parametrů z frekvekčního měniče

 • Nahrání upravených parametrů do frekvenčního měniče

Příkladové úlohy s frekvenčními měniči

 • Řízení motoru pomocí tlačítek na frekvenčním měniči

 • Řízení motoru pomocí digitálních signálů

 • Řízení motoru pomocí analogových signálů

 • Řízení motoru pomocí PLC

 • Řízení motoru pomocí HMI

Programování vestavěného PLC

 • Představení software GX Works2
 • Struktura programu
 • Ukázky programování
STÁHNĚTE SI UCELENOU PREZENTACI S NABÍDKOU SPOLUPRÁCE.
STÁHNOUT